DWOKOLKA

FS17 Trailers DWOKOLKA V1.0.0.0

dwokolka-v1-0-0-0_1.jpg


EN:
Polish one-axle wheel
Price of 4,400 $
Daily maintenance of 5 $
The pivot has transmission belts

PL:
Polska kołówka jedno-osiowa
Cena kołówki 4,400$
Dzienne utrzymanie 5$
Kołówka posiada pasy transmisyjne.
Credits
CatFan 18
Top